Ankieta badania zadowolenia klienta

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
Proszę wybrać rodzaj klienta *
Bezrobotny
Osoba nieaktywna zawodowo
Zatrudniony
Inny
Przedsiębiorca
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z Podkarpacką Izbą Gospodarczą? *
Tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Nie
Jak często Pan(i) kontaktuje się z naszą firmą? *
raz na tydzień lub częściej
raz na miesiąc
raz na dwa miesiące
raz na kwartał
rzadziej niż raz w roku
Jak ocenia Pan(i) wiedzę i kompetencje naszych pracowników? *
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
źle
Jak ocenia Pan(i) poziom obsługi klienta (uprzejmość, zainteresowanie rozwiązaniem problemów)? *
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
źle

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Proforms
Reload

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego