Pokaż # 
Tytuł
Podkarpacka Izba Gospodarcza zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw dofinansowane z Funduszy Europejskich”
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników X naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI
Baza Usług Rozwojowych-Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza XIV nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”
Baza Usług Rozwojowych - UWAGA zmiana Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK"
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników IX naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI
Baza Usług Rozwojowych-Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza XII nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników VII naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników XI naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI
Baza Usług Rozwojowych-Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza XI nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”
Baza Usług Rozwojowych - ogłoszenie wyników VIII naboru na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego