Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:993) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:993) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
DOTACJE NA START - ogłoszenie wstępnych wyników oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (nabór III)

DOTACJE NA START - ogłoszenie wstępnych wyników oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (nabór III)

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza wstępną listę ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu DOTACJE NA START. Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista będzie znana po ocenie ewentualnych odwołań / wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

 

 

Dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe zostanie przyznane dla 25 osób, które po ostatecznej ocenie będą najwyżej na liście rankingowej. Z tym, że wsparcie pomostowe w wysokości 2.000,00 PLN / miesiąc będzie przyznane dla pierwszych 24 osób na liście, a osoba, która ostatecznie zajmie 25 miejsce na liście otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości 1.250,00 PLN / miesiąc. Wsparcie dla wszystkich uczestników projektu będzie przyznane na 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Przypominamy, że każdemu uczestnikowi projektu, którego wniosek o przyznanie wsparcia finansowego był oceniany przysługuje prawo do złożenia odwołania / wniosku o ponowne rozpatrzenie bieznesplanu. Z wnioskiem można się zwrócić do Podkarpackiej Izby Gospodarczej w terminie do 4 dni roboczych po opublikowaniu wyników (decyduje data wpływu do Biura Projektu). Jednocześnie uczulamy, że jest to wniosek o dokonanie ponownej oceny. Ocena będzie niezależna od pierwszej oceny, to znaczy, że wynik punktów może się po niej zmienić, zarówno w górę jak i w dół. Ocena będzie dokonywana przez innych oceniających niż tych, którzy uczestniczyli w pierwotnej ocenie.

 

 

Wszelka informacja odnośnie procedury odwoławczej będzie każdorazowo udzielana w Biurze Projektu (telefonicznie oraz poprzez pocztę e-mail).

 

 

UWAGA!!!
Z uwagi na epidemię koronawirusa odwołania od oceny można wnieść do Biura Projektu poprzez pocztę e-mail. Prosimy o przesłanie skanu podpisanego pisma na adresy e-mail wskazane w piśmie z informacją o wynikach. Nie ma potrzeby wnoszenia papierowych wersji pisma.

 

 

Do pobrania:

Wstępna lista ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Pużaka 37

38-400 Krosno

tel. 693 879 878 (Prosimy o kontakt w godzinach od 9:00 do 14:00)

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź e-mailowo

 

 


Projekt DOTACJE NA START jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego