Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:443) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:443) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
(Aktualizacja 19.03.2021) DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ - instrukcja dla przedsiębiorców do podpisywania umów na dofinansowanie usług rozwojowych

(Aktualizacja 19.03.2021) DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ - instrukcja dla przedsiębiorców do podpisywania umów na dofinansowanie usług rozwojowych

 

 

 

Informacja dla przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do projektu w ramach XI naboru do PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja, przeprowadzonego w terminie: 15.02.2021 – 26.02.2021.

 

Informujemy, że każdy przedsiębiorca zakwalifikowany do projektu, będzie telefonicznie umawiany na konkretny termin podpisania umowy – PROSIMY NIE DZWONIĆ I CZEKAĆ NA KONTAKT Z NASZEJ STRONY.

 

Z racji zaostrzenia sytuacji epidemicznej, umowy będą podpisywane w reżimie sanitarnym, z zachowaniem odstępów oraz z maseczkami zakrywającymi usta i nos.

 

Aby podpisanie umowy poszło szybko i sprawnie, konieczne jest przygotowanie się przedsiębiorców do zawarcia umowy, zgodnie z poniższą instrukcją. Brak niniejszego przygotowania, będzie skutkował brakiem dofinansowania wybranych szkoleń.

 

Warunkiem podpisania umowy jest:

 

1. Założenie konta/kont w Bazie Usług Rozwojowych (PRZEDSIĘBIORCA I PRACOWNIK ZAKŁĄDAJĄ OSOBNE KONTA – JEŚLI NA SZKOLENIE IDZIE WYŁACZNIE WŁAŚCICIEL FIRMY KONTO JEST JEDNO).

 

 

  • Właściciel firmy/osoba upoważniona zakłada konto wchodząc na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja podając e-mail oraz ustalając hasło. Na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, w który koniecznie trzeba kliknąć, w celu aktywacji konta. Następnie należy wejść na stronę: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl i zalogować się ustalonym wcześniej loginem i hasłem, dalej wejść w zakładkę MOJE DANE, uzupełnić je oraz określić rolę PRACOWNIK i ADMINITRATOR. Następnie należy wejść w profil PRZEDSIĘBIORSTWO oraz uzupełnić dane firmowe.

 

W przypadku, gdy na szkolenie idzie sam właściciel jest to koniec wytycznych, jeśli zaś na szkolenie idzie pracownik należy dodatkowo zaprosić go do PROFILU PRZEDSIĘBIORSTWA:

  • wejść na PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWA i kliknąć po lewej stronie zakładkę PRACOWNICY I ADMINISTRATORZY, oraz wysłać zaproszenie do swojego pracownika, podając jego numer PESEL (oczywiście PROFIL PRACOWNIKA musi już widnieć w Bazie, żeby móc go zaprosić);

 

  • pracownik po zalogowaniu się na swój PROFIL UŻYTKOWNIKA, wchodzi w zakładkę WIADOMOŚCI i akceptuje zaproszenie otrzymane od pracodawcy.

 

UWAGA! JEŚLI W RAMACH JEDNEJ FIRMY KILKU PRACOWNIKÓW JEST DELEGOWANYCH NA SZKOLENIA, WÓWCZAS DO PROFILU PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻY ZAPROSIĆ KAŻDEGO Z OSOBNA.

 

Dokładne instrukcje do systemu: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy#instrukcje

 

2. Proszę o wypełnienie załączników przez każdego z uczestników szkoleń w dwóch egzemplarzach:

PRACODAWCA:

- Załącznik 3 do pobrania

- Załącznik 4 do pobrania

 

PRACOWNIK

- Załącznik 3 do pobrania

- Załącznik 5 do pobrania

 

W dniu podpisania umowy, należy mieć ze sobą loginy oraz hasła do kont w BUR oraz wydrukowane i podpisane dokumenty z pkt. 2 dla PRACODAWCY oraz PRACOWNIKA w dwóch egzemplarzach (BEZ WPISAYWANIA DATY!)

 

(Aktualizacja 19.03.2021)

UWAGA!!! Przedsiębiorcy, którzy wybrali usługę w postaci kursu na prawo jazdy, zobowiązani są do NIEZWŁOCZNEGO kontaktu z wybraną szkołą jazdy w celu ustalenia konieczności wybrania dokumentu w postaci PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ w Starostwie Powiatowym (ze względu na miejsce zamieszkania). Niniejszy dokument jest niezbędny do rozpoczęcia kursu.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt: 693 877 870

 

Dodatkowo informujemy, że termin rozpoczęcia kursów na prawo jazdy został przesunięty na dzień 14.04.2021r.

 

 

 

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego