Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:648) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:648) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
UWAGA!! Informacja dotycząca rozliczania dofinansowanych szkoleń (usług rozwojowych) w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych – subregion SK”

UWAGA!! Informacja dotycząca rozliczania dofinansowanych szkoleń (usług rozwojowych) w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych – subregion SK”

 

W związku z licznymi brakami w składanych przez przedsiębiorców dokumentach rozliczających szkolenia (usługi rozwojowe) przypominamy, co powinien zawierać komplet dokumentów rozliczających wsparcie:


1. Formularz rozliczenia wsparcia (DO POBRANIA) - przedsiębiorca uzupełnia pierwszą i drugą stronę formularza oraz składa podpis w miejscu wskazanym, tj. druga strona formularza.

 

2. Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe - szkolenia, studia podyplomowe (np. faktura, rachunek) - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

3. Potwierdzenie zapłaty (np. potwierdzenie operacji na rachunku bakowym wygenerowane elektronicznie i niewymagające podpisu ani stempla, bądź druk KP -  „Kasa Przyjęła”, w przypadku płatności gotówkowych).

 

4. Zaświadczenie wystawione przez instytucję szkoleniową,  informujące o zakończeniu udziału danej osoby w usłudze rozwojowej - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

5. Ankieta (ankiety) oceniające usługi rozwojowe z systemu Baza Usług Rozwojowych - wypełnia uczestnik/uczestnicy usług rozwojowych.

(Zaloguj się do BUR profil UŻYTKOWNIK przejdź do MOJE ZAPISY pojawi się TYTUŁ USŁUGI oraz po prawej stronie ekranu informacja UKOŃCZYŁ / NIEWYPEŁNIONA ANKIETA kliknij w ikonę, uzupełnij, zapisz i wydrukuj ankietę).

 

6. Ankieta (ankiety) oceniające usługi rozwojowe z systemu Baza Usług Rozwojowych - wypełnia przedsiębiorca delegujący pracownika/pracowników na usługi rozwojowe.

(Zaloguj się do BUR profil PRZEDSIĘBIORSTWO przejdź do ZAPISY NA USŁUGI pojawi się TYTUŁ USŁUGI oraz po prawej stronie ekranu informacja NIEWYPEŁNIONA ANKIETA kliknij w ikonę, uzupełnij, zapisz i wydrukuj ankietę).

 

UWAGA!! Kompletne rozliczenie wsparcia jest warunkiem szybkiej wypłaty refundacji.

 

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego