Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:278) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:278) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
(UWAGA!!! AKTUALIZACJA 09.10.2020) Baza Usług Rozwojowych – ogłoszenie wyników IX naboru w ramach II edycji projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

(UWAGA!!! AKTUALIZACJA 09.10.2020) Baza Usług Rozwojowych – ogłoszenie wyników IX naboru w ramach II edycji projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

 

UWAGA!!! AKTUALIZACJA z dnia 09.10.2020 - Podkarpacka Izba Gospodarcza (Operator PSF subregion krośnieński) informuje, że w związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym, zwiększona została pula środków na dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorców w ramach IX naboru, który odbywał się w terminie 07.09.2020 – 18.09.2020. W związku z powyższym, wszystkie mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście podmiotów niezakwalifikowanych do projektu, będą mieć możliwość uzyskania dofinansowania na wybrane usługi rozwojowe (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, itp.).

 

UWAGA!!! Do podpisania umowy o dofinansowanie szkoleń, obowiązkowe jest założenie konta indywidualnego na Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja), dla przedsiębiorcy, po czym, po zalogowaniu utworzenia także profilu przedsiębiorstwa. Oprócz tego, każdy z delegowanych pracowników, musi utworzyć konto indywidualne. Dane do logowania są niezbędne, w celu zapisania się na konkretną usługę rozwojową. Brak kont na Bazie Usług Rozwojowych jest równoznaczny z niemożnością podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Przedsiębiorstwa, które są liście podmiotów odrzuconych z przyczyn formalno-merytorycznych, nie mają możliwości uzyskania dofinansowania usług rozwojowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI ogłasza wyniki IX naboru w ramach II edycji projektu przeprowadzonego w okresie 07.09.2020 – 18.09.2020.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE:

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE:

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE PRZEDSIĘBIORSTW ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNO-MERYTORYCZNYCH

 

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru:

100 000 zł - na dofinansowanie usług rozwojowych dla mężczyzn

200 000 zł - na dofinansowanie usług rozwojowych dla kobiet

 

Z firmami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, Operator (PIG Krosno), będzie kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia terminu podpisania umowy wsparcia-promesy.

 

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego