Informacja o przedłużeniu II rekruracji do prokektu CZAS NA START - DRUGA EDYCJA - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

unia-2

 

 

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU NABORU

 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

INFORMUJE, ŻE II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START - DRUGA EDYCJA ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY

 

SCIEŻKA DOTACYJNA

 

 

Nabór rozpocznie się od 30 grudnia 2019 r. i trwać będzie do 22 stycznia 2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze do pobrania tutaj.

 

 

 


Projekt CZAS NA START - DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego