Baza Usług Rozwojowych – Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza XXVII nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza XXVII nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”. 


Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie 
od 18 marca 2019 do 29 marca 2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

W związku z ograniczoną pulą środków budżetowych, w niniejszym naborze obowiązuje poniższy Regulamin.

 

Regulamin XXVII naboru:

1. Niniejszy nabór dedykowany jest wyłącznie dla:

a) małych przedsiębiorstw niekorzystających do tej pory z dofinansowania usług rozwojowych (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR).

 

b) pracowników lub właścicieli mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw będących w wieku 50+ niekorzystających do tej pory z dofinansowania usług rozwojowych.

 

2. Stawka za 1 godzinę usługi rozwojowej ogłoszonej w BUR nie może przekroczyć 150,00 zł (netto/brutto zależne od możliwości odzyskania podatku VAT przez podmiot).

 

3. Limit dofinansowania dla małego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć kwoty 8800,00 zł.

 

4. Limit dofinansowania dla pracownika nie może przekroczyć kwoty 4200,00 zł.

 

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem Projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca składa następujące dokumenty: 

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 6 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 7 do formularza zgłoszeniowego


Załącznik nr 8 do formularza zgłoszeniowego

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego