Informacja o naborach w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych – subregion „SK”

Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych – subregion „SK” informuje, że w dniu 18 marca 2019 roku zostanie ogłoszony nabór formularzy rekrutacyjnych na dofinansowanie usług rozwojowych.

 

W związku z ograniczoną pulą środków budżetowych niniejszy nabór będzie dedykowany wyłącznie dla małych przedsiębiorstw oraz pracowników lub właścicieli mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw będących w wieku 50+, niekorzystających do tej pory z dofinansowania usług rozwojowych.

 

Informacje o kolejnych naborach będą pojawiać się wraz z odrębnym Regulaminem.
 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego