Informacja o spotkaniu dotyczącym brexitu i nowych obowiązków celnych

 

 

Oddział Celny w Krośnie informuje o planowanym spotkaniu organizowanym dla zainteresowanych podmiotów, dotyczącym obowiązków celnych, wynikających z możliwości bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 

Spotkanie odbędzie się w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Celno–Skarbowego w Krośnie na ul. Pużaka 18, dnia 19 marca o godz. 10.00.

 

Do pobrania dodatkowe informacje.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego