Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór na dofinansowane szkolenia komputerowe ECDL 16 oraz ECDL 20 wspomagany projektowaniem CAD (nabór: 2-15 listopada 2017)

W dniach od 2 do 15 listopada 2017 r., Podkarpacka Iza Gospodarcza prowadzi nabór na dofinansowane szkolenia komputerowe ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu „Akademia umiejętności TIK”.

 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

SZCZEGÓŁY WSPARCIA:


GRUPA DOCELOWA: osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji komputerowych, które spełniają poniższe kryteria:

 >>>są w wieku 25 lat i więcej,

 

>>>posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat)lub posiadają wyższe wykształcenie (dotyczy osób w wieku 50+),

 

>>>uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

 

 

SZKOLENIA KOMPUTEROWE DO WYBORU:

I. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (130 godz.):

 1. Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 20 godz.
 2. Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 20 godz.
 3. Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – 20 godz.
 4. Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 20 godz.
 5. Moduł V-ECDL IT Security (S3) – 20 godz.
 6. Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 20 godz.

 

II. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20 (130 godz.):

 1. Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 15 godz.
 2. ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 15 godz.
 3. ECDL IT Security (S3) – 15 godz.
 4. ECDL CAD (S8) – 60 godz.
 5. ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 15 godz.

 

Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.Udział w kursie umożliwia zdobycie międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego