Ogłoszenie wyników I naboru na szkolenia komputerowe w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI TIK”

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza wyniki I naboru do projektu „AKADEMIA KOMPTETENCJI TIK”:

 

Lista kobiet zakwalifikowanych do projektu


Lista mężczyzn zakwalifikowanych do projektu


Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

 

Planowany termin rozpoczęcia I tury szkoleń przewidziany jest na miesiąc listopad 2017, po przeprowadzeniu procedury wyłonienia trenerów do prowadzenia szkoleń komputerowych.

 

Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego