Od 5 października br. rusza II nabór na szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”. 


 
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 5 października do 18 października 2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy osoby z grup priorytetowych, tj.:

>>kobiety

>>osoby w wieku 50+

>>osoby o niskich kwalifikacjach 

>>osoby niepełnosprawne


 
Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca składa następujące dokumenty: 

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 6 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 7 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 8 do formularza zgłoszeniowego

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego