WSPARCIE W STARCIE - wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego - II nabór, po ocenie odwołań

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza podaje ostaeczne wyniki oceny wniosków o przyznanie wspracia finansowego w ramach projektu "WSPARCIE W STARCIE" - II nabór. Wyniki uwzgledniają ocenę odwołań.

 

Do pobrania:

Lista - wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, które zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania

Lista podstawowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia - KOBIETY

Lista podstawowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia - MĘŻCZYŹNI

 

Lista rezerwowa wniosków - KOBIETY

Lista rezerwowa wniosków - MĘŹCZYŹNI

 

 

UWAGA!!!

 

Wszystkich zakwalifikowanych do otrzymania dotacji uczestników projektu zapraszamy do zgłaszania się do Biura Projektu wraz z wypełnionymi dokumentami, które zostaną do Państwa rozesłane drogą mailową. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu.

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
www.pigkrosno.pl 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego