WSPARCIE W STARCIE – Informacja na temat doradztwa indywidualnego dla uczestników II naboru projektu

 

 

 

 


Informujemy, że doradztwo indywidualne dla uczestników projektu „WSPARCIE W STARCIE” odbędzie się w dniach od 18 do 31 marca 2017 r., w budynku przy ul. Tysiąclecia 14 A, w Krośnie (w tym samym budynku, gdzie odbywały się szkolenia „ABC przedsiębiorcy” - naprzeciw szkoły "Mechanik") oraz w budynku Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku, przy ul. Rynek 15, w Sanoku.

 

Do pobrania:

Harmonogram doradztwa indywidualnego

 

 

Z uwagi na dużą liczbę uczestników projektu oraz ograniczenia spowodowane możliwościami lokalowymi oraz osobowymi (doradcy) prosimy o dostosowanie się do wskazanych terminów.

 

Jednocześnie informujemy, że każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w doradztwie indywidualnym, w wymiarze 5 godzin, podzielonych na 2 spotkania z doradcą. Odpowiednie odbycie usługi szkoleniowo - doradczej warunkuje możliwość przyznania wsparcia finansowego.

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego