Ogłoszenie wyników w postępowaniu ofertowym na realizację usługi badawczo - rozwojowej

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na realizację usługi badawczo - rozwojowej pn. "Analiza zakresu koniecznych prac B+R mających na celu stworzenie w pełni automatycznej książki przychodów i rozchodów dostępnej dla przedsiębiorców on-line."w ramach działania 1.2 "Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia", typ projektu "Bony na innowacje", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, został wyłoniony wykonawca usługi:

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze wraz z uzasadnieniem

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego