CZAS NA STAŻ – ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ DLA UCZESTNIKÓW III NABORU

 

 

logotypy


 

 

Informujemy, iż Uczestnicy projektu z III naboru mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu na staż. Termin składania wniosków: od 8 do 22 lutego b.r. (pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze projektu).

 

Kryterium przydzielania wsparcia: W pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski o refundację dla osób, których miejsce odbywania stażu jest najbardziej oddalone od miejsca zamieszkania.

 

Maksymalna kwota zwrotu wynosi 500 złotych za cały okres odbywania stażu.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia lub staż oraz ze wzorem wniosku o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu.

 

Jednocześnie informujemy, iż tylko połowa uczestników z każdego naboru będzie mogła uzyskać zwrot kosztów dojazdu na staż. 

 

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego