CZAS NA STAŻ! – INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW z II NABORU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ

 

 

logotypy


 

 

Informujemy, iż w związku z ograniczonym budżetem projektu przeznaczonym na zwrot kosztów dojazdu na staż oraz napływającymi wnioskami uczestników projektu, maksymalna kwota zwrotu przypadająca na jednego uczestnika za cały okres odbywania stażu wynosi 500 zł.

 

W związku z powyższym zmianie ulega REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA ZAWODOWE I STAŻ W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA STAŻ!”.

 

Jednocześnie informujemy, iż  termin składania wniosków zastaje przedłużony do 30 listopada 2016 roku.

 

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego