CZAS NA STAŻ - informacja o możliwości ubiegania się o refundację kosztów Opiekuna stażysty

 

 

logotypy


 

 

Zgodnie z regulaminem oraz trójstronną umową o staż w ramach projektu "CZAS NA STAŻ!", pracodawca po zakończonym stażu ma prawo ubiegać się o refundację kosztów Opiekuna stażysty.

 

 

Wzór dokumentu do pobrania:

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKUNA STAŻYSTY

 

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego