Wyniki III naboru do projektu „CZAS NA STAŻ!”

 

 

logotypy


 

 

Poniżej prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – KOBIETY

2. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – MĘŻCZYŹNI

 

Lista osób zakwalifikowanych na listę rezerwową.

1. Lista rezerwowa

 

Lista osób, które nie spełniają kryteriów dostępu do projektu i nie zostały zakwalifikowane.

1. Lista osób odrzuconych z przyczyn formalnych

 

  

Informacja dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „CZAS NA STAŻ!”

Informujemy, iż we wrześniu i w październiku b.r. osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w następujących, obowiązkowych formach wsparcia: doradztwo grupowe (4 godziny), doradztwo indywidualne (4 godziny) oraz pośrednictwo pracy (średnio 2 godziny).

 

W celu ustalenia terminów powyższych spotkań oraz uzupełnienia niezbędnych dokumentów zostanie zorganizowane spotkanie dla uczestników projektu w terminie 23.09.2016 r. o godzinie 12.00. Miejsce spotkania: Krosno, Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, sala numer 10.

 

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty do uzupełnienia będzie można przesłać pocztą (po telefonicznym ustaleniu).

 

 

Informacja dla osób, które zostały zakwalifikowane na listę rezerwową.

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się oszczędności projektowych kolejne osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane do projektu. W tej sprawie będziemy się kontaktować indywidualnie. 

 

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego