CZAS NA STAŻ! - WZÓR LISTY OBECNOŚCI STAŻYSTY

 

 

logotypy


 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza udostępnia wzór listy obecności stażysty w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!”.

 

 

Przypominamy o obowiązku systematycznego uzupełniania listy i przesyłania jej skanu na adres email w niej wskazany, po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym. Prosimy także  o dostarczenie oryginałów list pocztą tradycyjną lub  osobiście. 

 

 

Do pobrania:

Wzór listy obecności stażysty w ramach projektu "CZAS NA STAŻ!"

 

 

 


Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego