CZAS NA STAŻ! - TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z DORADCĄ ZAWODOWYM W JAŚLE

 

 

logotypy
 

Informujemy, iż spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!” odbędą się w terminie od 27 czerwca do 1 lipca b.r. zgodnie z poniższym harmonogramem. 

 

 

GRUPA JASŁO:

- Miejsce doradztwa indywidualnego:

Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza, 

ul. Kadyiego 12, II PIĘTRO, 38-200 Jasło

 

- Harmonogram doradztwa indywidualnego:

 

DORADCA ZAWODOWY – RAFAŁ STELMASIK

DATA

GODZINA

NUMER REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

27.06.2016

8.00 - 10.00

1.2.2/II/10M

 

27.06.2016

10.00 - 12.00

1.2.2/II/11M

 

27.06.2016

12.00 - 14.00

1.2.2/II/12M

 

27.06.2016

14.00 - 16.00

1.2.2/II/2K

 

DATA

GODZINA

NUMER REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

28.06.2016

8.00 - 10.00

1.2.2/II/4M

 

28.06.2016

10.00 - 12.00

1.2.2/II/35K

 

28.06.2016

12.00 - 14.00

1.2.2/II/34K

 

28.06.2016

14.00 - 16.00

1.2.2/II/3K

 

DATA

GODZINA

NUMER REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

29.06.2016

8.00 - 10.00

1.2.2/II/10M

 

29.06.2016

10.00 - 12.00

1.2.2/II/11M

 

29.06.2016

12.00 - 14.00

1.2.2/II/12M

 

29.06.2016

14.00 - 16.00

1.2.2/II/2K

 

DATA

GODZINA

NUMER REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

30.06.2016

8.00 - 10.00

1.2.2/II/4M

 

30.06.2016

10.00 - 12.00

1.2.2/II/35K

 

30.06.2016

12.00 - 14.00

1.2.2/II/34K

 

30.06.2016

14.00 - 16.00

1.2.2/II/3K

 

DORADCA ZAWODOWY – STANISŁAW PODLASKI

DATA

GODZINA

NUMER REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

28.06.2016

8.00 - 10.00

1.2.2/II/23K

 

28.06.2016

10.00 - 12.00

1.2.2/II/10K

 

28.06.2016

12.00 - 14.00

1.2.2/II/8M

 

28.06.2016

14.00 - 16.00

1.2.2/II/7M

 

DATA

GODZINA

NUMER REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

29.06.2016

8.00 - 10.00

1.2.2/II/1M

 

29.06.2016

10.00 - 12.00

1.2.2/II/27K

 

29.06.2016

12.00 - 14.00

1.2.2/II/25K

 

DATA

GODZINA

NUMER REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

30.06.2016

8.00 - 10.00

1.2.2/II/23K

 

30.06.2016

10.00 - 12.00

1.2.2/II/10K

 

30.06.2016

12.00 - 14.00

1.2.2/II/8M

 

30.06.2016

14.00 - 16.00

1.2.2/II/7M

 

DATA

GODZINA

NUMER REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

01.07.2016

8.00 - 10.00

1.2.2/II/1M

 

01.07.2016

10.00 - 12.00

1.2.2/II/27K

 

01.07.2016

12.00 - 14.00

1.2.2/II/25K

 

 

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego