SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA STAŻ!” – JASŁO

 

 

logotypy


 

 

Informujemy, iż spotkanie w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!” dla Kandydatów z okolic Jasła odbędzie się w siedzibie OHP (w porozumieniu z Podkarpackim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezrobotnych), ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło, I piętro - 20.06.2016 r. o godzinie 11.00 (poniedziałek).

 

Obecność jest obowiązkowa.

 

                                                                   Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego