SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA STAŻ!” – KROSNO

 

 

logotypy


 

Informujemy, iż 16.06 b.r. (czwartek) zostaną zorganizowane spotkania informacyjne dla Kandydatów do projektu „CZAS NA STAŻ!”.

 

Poniżej zamieszczamy godziny spotkań oraz listy osób na każde spotkanie.

 

Miejsce spotkań: Krosno, Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, sala numer 10.

 

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych dniach zostanie zorganizowane spotkanie dla Kandydatów z okolic Jasła. O terminie i miejscu spotkania poinformujemy jutro.

 

I GRUPA KROSNO – GODZINA SPOTKANIA 10.00

1.2.2/II/15K

1.2.2/II/11K

1.2.2/II/12K

1.2.2/II/16K

1.2.2/II/33K

1.2.2/II/30K

1.2.2/II/14K

1.2.2/II/13K

1.2.2/II/19K

1.2.2/II/32K

1.2.2/II/7K

1.2.2/II/8K

1.2.2/II/22K

1.2.2/II/28K

1.2.2/II/18K

1.2.2/II/29K

1.2.2/II/17K

1.2.2/II/24K

 

 

II GRUPA KROSNO – GODZINA SPOTKANIA 13.00

1.2.2/II/19M

1.2.2/II/9M

1.2.2/II/18M

1.2.2/II/14M

1.2.2/II/5M

1.2.2/II/17M

1.2.2/II/16M

1.2.2/II/6M

1.2.2/II/3M

1.2.2/II/2M

1.2.2/II/15M

1.2.2/II/21K

1.2.2/II/9K

1.2.2/II/26K

1.2.2/II/6K

1.2.2/II/5K

1.2.2/II/4K

1.2.2/II/1K

1.2.2/II/20M

 

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.                                                                   

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego