TERMINY I MIEJSCE DORADZTWA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „CZAS NA STAŻ!”

logotypy

 

 

Informujemy, iż od poniedziałku 18.04.2016 r. rozpoczynamy doradztwo indywidualne i grupowe dla uczestników projektu „CZAS NA STAŻ!”.

 

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań dla każdej osoby.

 

GRUPA KROSNO

- Miejsce doradztwa indywidualnego i grupowego: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, II PIĘTRO, 38-400 Krosno

- Termin warsztatów grupowych: I grupa – 27.04.2016 godziny 8.00 – 12.00; II grupa – 27.04.2016 godziny 12.00 – 16.00

 

Do pobrania:

TERMINY DORADZTWA INDYWIDUALNEGO - KROSNO

WARSZTATY GRUPOWE KROSNO

 

 

GRUPA JASŁO

- Miejsce doradztwa indywidualnego: Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza, ul. Kadyiego 12, II PIĘTRO, 38-200 Jasło

- Miejsce doradztwa grupowego: Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza, ul. Staszica 7, I PIĘTRO, 38-200 Jasło

- Termin warsztatów grupowych: I grupa – 28.04.2016 godziny 9.00 – 13.00

 

Do pobrania:

TERMINY DORADZTWA INDYWIDUALNEGO - JASŁO

WARSZTATY GRUPOWE JASŁO

 

 

Osoby, które jeszcze nie potwierdziły możliwości udziału w powyższych formach wsparcia, zostaną poinformowane indywidualnie o terminach spotkań.

 

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego