Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy - Projekt CZAS NA STAŻ!

logotypy

 

 

 

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!”

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza zaprasza do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Działanie: 1.2, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Termin składania ofert: 11.04.2016, godzina 13.00

Miejsce składania ofert: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

Osoba do kontaktu: Anna Brzezińska, 13 43 695 90


Do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik 1. Formularz oferty

Załącznik 2. Oświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji i doświadczenia Oferenta

 

 

 

 


Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego